Aguti, A., & Bondi, D. (2022). Premise. Teoria. Rivista Di Filosofia, 42(1), 5–6. https://doi.org/10.4454/teoria.v42i1.140