Neri, V. (2022). Premise. New Challenges in Decision-Making Processes: Bioethics, Neuroethics, Ethics of AI. Teoria. Rivista Di Filosofia, 42(2). https://doi.org/10.4454/teoria.v42i2.151